p.o. Dyrektora

mgr Małgorzata Czyżyk

Zastępcy Dyrektora

mgr Beata Dębińska
mgr inż. Zenobia Zielińska

Dyżury kadry kierowniczej

w roku szkolnym 2017/2018

Małgorzata Czyżyk
p.o. dyrektora szkoły

Poniedziałek    8.00 - 16.00
Wtorek       9.00 - 17.00
Środa        8.00 - 16.00
Czwartek      8.00 - 16.00
Piątek       8.00 - 15.00

Beata Dębińska
zastępca dyrektora
ds. dydaktyczno-wychowawczych

Poniedziałek    9.30 - 16.30
Wtorek       9.30 - 15.30
Środa        8.00 - 15.30
Czwartek      8.00 - 15.00
Piątek       8.00 - 13.00

Zenobia Zielińska
zastępca dyrektora
ds. zawodowych

  Poniedziałek    8.00 - 16.00
  Wtorek       8.00 - 13.00
  Środa        7.30 - 14.00
  Czwartek      8.00 - 13.30
  Piątek       8.00 - 13.00

Dorota Andrzejewska
kierownik warsztatów

Poniedziałek    8.00 - 14.00
Wtorek       8.00 - 14.00
Środa        8.00 - 14.30
Czwartek      10.00 - 16.00
Piątek       10.30 - 16.00
Sobota       -------------

Renata Błoch
z-ca kierownika warsztatów

  Poniedziałek   -------------
  Wtorek      10.00 - 16.00
  Środa       10.00 - 16.30
  Czwartek      8.00 - 14.00
  Piątek       7.30 - 13.00
  Sobota       8.00 - 14.00