Dyrektor Szkoły

mgr Zofia Wrześniewska

Zastępcy Dyrektora

mgr Małgorzata Czyżyk
mgr inż. Zenobia Zielińska

Kierownictwo Warsztatów

mgr inż. Dorota Andrzejewska
mgr inż. Renata Błoch