Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017
2. Zebrania z rodzicami /czwartek/
• Wszystkie klasy pierwsze 14.09.2017 godz. 17:00
• Wszystkie klasy maturalne 14.09.2017 godz. 17:00
• Wszystkie klasy III zasadnicze 14.09.2017 godz. 17:00
• Rady Rodziców 14.09.2017 godz. 18:00
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.09.2017
4. Ślubowanie klas pierwszych 02.10.2017 godz. 10:45
5. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 06.10.2017 godz. 07:30
6. Wystawienie zagrożeń śródrocznych do 13.11.2017 włącznie
7. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.11.2017 godz. 15:30
8. Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas od 14.11.2017 do 17.11.2017
9. Wystawa stołów okolicznościowych od 05.12.2017 do 06.12.2017
10. Wystawianie ocen dla klas IV do 12.12.2017
11. Rada klasyfikacyjna dla klas IV 13.12.2017
12. Zebranie z rodzicami dla klas IV od 13.12.2017 do 15.12.2017
13. Rada plenarna śródroczna dla klas IV 15.12.2017
14. Wigilia dla pracowników (lekcje skrócone do 9. g.l.) 21.12.2017 godz. 14:00
15. Wigilia dla uczniów 22.12.2017 godz. 10:00
16. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2017 do 31.12.2017
17. Egzamin zawodowy (nowy) praktyczny (T.15) /środa/ 10.01.2018 godz. 13:00
18. Wystawianie ocen śródrocznych do 12.01.2018 włącznie
19. Rada klasyfikacyjna /bez klas IV/ 16.01.2018 godz. 15:30
20. Egzamin zawodowy (nowy) pisemny (T.15) 11.01.2018 godz. 12:00
21. Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas od 16.01.2018 do 19.01.2018
22. Posiedzenie rady pedagogicznej - plenarnej 18.01.2018 godz. 15:30
23. Rozpoczęcie II półrocza 22.01.2018
24. Ferie zimowe od 29.01.2018 do 11.02.2017