Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2017/2018 – semestr wiosenny

1. Rozpoczęcie II półrocza 22 stycznia 2018
2. Próbny egzamin zawodowy marzec 2018
3. Targi edukacyjne 1 – 2 marca 2018
4. Wystawianie zagrożeń w klasach technikum kończących szkołę 20 marca 2018
5. Przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018
6. „Dzień otwarty” szkoły 12 kwietnia 2018
8:30 – 16:00
7. Wystawianie ocen w klasach maturalnych i zagrożeń śródokresowych w pozostałych klasach do 20 kwietnia 2018
8. Rada śródokresowa i klasyfikacja dla klas technikum kończących szkołę; szkolenie dotyczące egzaminów maturalnych 25 kwietnia 2018
15:30
9. Zebranie z rodzicami:
     a) konsultacje – cała Rada Pedagogiczna – 17:30 – 19:00
     b) zebranie Rady Rodziców – 18:00
25 kwietnia 2018
17:30
10. Rada plenarna dla klas maturalnych 27 kwietnia 2018
7:40
11. Zakończenie nauki w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018
8:15
12. Egzaminy maturalne od 4 maja 2018
13. Szkolenie dotyczące egzaminów zawodowych 14 czerwca 2018
14. Wystawianie ocen w klasach technikum, szkoły branżowej, zasadniczej szkoły zawodowej do 15 czerwca 2018
15. Egzamin zawodowy pisemny (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) 19 czerwca 2018
10:00 i 12:00
16. Rada klasyfikacyjna 20 czerwca 2018
8:00
17. Egzamin zawodowy praktyczny (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) – kwalifikacje T.6, T.15 26 – 27 czerwca 2018
18. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
     klasa III zasadniczej szkoły zawodowej – 8:15
22 czerwca 2018
9:00
19. Rada plenarna 22 czerwca 2018
11:00
20. Ogłoszenie list przyjętych do klas pierwszych:
     a) lista wstępna – 12 lipca 2018
     b) lista ostateczna – 20 lipca 2018
 
21. Matury poprawkowe 21 – 22 sierpnia 2018
22. Egzaminy poprawkowe od 27 sierpnia 2018
23. Zebranie Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2018
9:00

Rok szkolny 2017/2018 – semestr zimowy

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017
2. Zebrania z rodzicami /czwartek/
• Wszystkie klasy pierwsze 14.09.2017 godz. 17:00
• Wszystkie klasy maturalne 14.09.2017 godz. 17:00
• Wszystkie klasy III zasadnicze 14.09.2017 godz. 17:00
• Rady Rodziców 14.09.2017 godz. 18:00
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.09.2017
4. Ślubowanie klas pierwszych 02.10.2017 godz. 10:45
5. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 06.10.2017 godz. 07:30
6. Wystawienie zagrożeń śródrocznych do 13.11.2017 włącznie
7. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14.11.2017 godz. 15:30
8. Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas od 14.11.2017 do 17.11.2017
9. Wystawa stołów okolicznościowych od 05.12.2017 do 06.12.2017
10. Wystawianie ocen dla klas IV do 12.12.2017
11. Rada klasyfikacyjna dla klas IV 13.12.2017
12. Zebranie z rodzicami dla klas IV od 13.12.2017 do 15.12.2017
13. Rada plenarna śródroczna dla klas IV 15.12.2017
14. Wigilia dla pracowników (lekcje skrócone do 9. g.l.) 21.12.2017 godz. 14:00
15. Wigilia dla uczniów 22.12.2017 godz. 10:00
16. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2017 do 31.12.2017
17. Egzamin zawodowy (nowy) praktyczny (T.15) /środa/ 10.01.2018 godz. 13:00
18. Wystawianie ocen śródrocznych do 12.01.2018 włącznie
19. Rada klasyfikacyjna /bez klas IV/ 16.01.2018 godz. 15:30
20. Egzamin zawodowy (nowy) pisemny (T.15) 11.01.2018 godz. 12:00
21. Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas od 16.01.2018 do 19.01.2018
22. Posiedzenie rady pedagogicznej - plenarnej 18.01.2018 godz. 15:30
23. Rozpoczęcie II półrocza 22.01.2018
24. Ferie zimowe od 29.01.2018 do 11.02.2017