Zdrowa przekąska

W dniu 31.05.2017 r wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom Konkursu szkolnego Na Zdrową Przekąskę, Którą Można Zabrać do Szkoły.

Zadanie trochę onieśmieliło uczniów ale mamy nadzieję, że Ci którzy zdecydowali zmierzyć się z nim są z siebie dumni. My z Was baaardzo.

Po burzliwych debatach jury wybrało zwycięzców! I miejsce J. Darnowski z klasy ID II miejsce A. Płoszaj z klasy IIA III miejsce K. Legiezińska z klasy ID. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Pragniemy podziękować uczestnikom za ciekawe prezentacje i trud włożony w ich przygotowanie.

Dziękujemy serdecznie sponsorom m.in firmie Hortex.

Obejrzyj prezentację o konkursie

Organizatorki konkursu: J. Gadula i I.Pietrowska

Najlepszy kelner szkoły 2016/2017

W dniu 30 maja 2017 roku podczas Dnia Otwartego w naszej szkole odbył się Finał konkursu „Najlepszy kelner szkoły 2016/2017” zorganizowany przez nauczycielki Bożeną Bocheńską i Iwonę Wolską.
Do finału przystąpiło 7 uczniów z klas trzecich technikum, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu w formie pisemnej. Pierwszy etap odbył się 10 kwietnia 2017r i dotyczył zasad podawania potraw i napojów bezalkoholowych.

W finale uczniowie oceniani byli za:
A. strój i wyposażenie odpowiednie dla kelnera;
B. nakrycie klasyczne do menu –wykonanie nakrycia do menu losowo wybranego z przygotowanych zestawów menu z użyciem zastawy przygotowanej przez Jury.( np.: przekąska zimna, zupa, danie główne (lub inne).
C. podanie potrawy serwisem francuskim:

Skład jury konkursu: Bożena Bocheńska, Katarzyna Bulińska i Edyta Szewczyk.

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce-IZABELA SMUKLERZ -klasa III B technikum
II miejsce- MILENA BOJANOWSKA - klasa III F technikum
III miejsce –JAKUB SOBKIEWICZ - klasa III F technikum

Konkurs dla uczniów klas I „ORZECHY I NASIONA SUCHE”

24 maja 2017 roku odbył się konkurs dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Tematyka konkursu dotyczyła roli orzechów i nasion suchych w żywieniu. Do pierwszego etapu przystąpiło 33 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu typu zamkniętego, związanego z tematyką wiodącą oraz zasadami zdrowego odżywiania. Do II etapu przystąpiło sześcioro finalistów. Ich zadaniem było rozpoznanie 10 nasion suchych i orzechów.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
I miejsce:  Zofia Urbankowska klasa IB
II miejsce:  Karolina Machlik klasa IB
III miejsce: Jakub Modrzyński klasa IA
       Piotr Popiołek  klasa IA
Pozostali finaliści:
       Karina Legiezińska klasa ID
       Wiktoria Sumera  klasa IE

Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące cząstkowe z przedmiotu towaroznawstwo żywności, punkty z zachowania, nagrody rzeczowe, dyplomy.
Pozostali finaliści otrzymali oceny bardzo dobre cząstkowe z przedmiotu towaroznawstwo żywności, punkty z zachowania, dyplomy.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a finalistom, w szczególności laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Organizatorzy: Maria Jagiełło, Katarzyna Bulińska

Konkurs piosenki obcojęzycznej

W dniu 17 marca w naszej szkole odbył się rekordowy konkurs piosenki obcojęzycznej. W bieżącym roku szkolnym był to Konkurs piosenki Turystycznej. Rekordowy, ponieważ wzięło w nim udział aż 10 klas śpiewających 11 piosenek. Zainteresowanie konkursem jak i jego wysoki poziom przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jury, w którym zasiadly wszystkie Panie dyrektor oraz dwoje przedstawicieli uczniów miało naprawdę trudne zadanie ponieważ poziom i konkurencja były naprawdę wysokie.

Po długiej naradzie jury reprezentowane przez Panią dyrektor ogłosiło co następuje:
I miejsce zajęły dwie klasy - IVB przygotowana przez Panie Niewiadomską i Supernak i IIIE przygotowana przez Panią Lipską.
II miejsce również zajęły dwie klasy - IVE przygotowana przez Panie Niewiadomską i Lubińską i IC przygotowana przez Panie Chojnacką i Pawlicką.
III miejsce ... no cóż ups znowu dwie klasy - IVC przygotowana przez Panią Lubińską.
Specjalne wyróżnienie przypadło klasie IIID przygotowanej przez Panią Supernak.

Wszystkim klasie serdecznie gratulujemy talentu i inwencji twórczej a Paniom uczącym języków obcych życzymy równie utalentowanych uczniów w przyszłości.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym

KONKURS "NAJLEPSZY KUCHARZ W KLASIE 1 TD"

8 czerwca 2016r. odbył się konkurs na najlepszego kucharza w klasie 1 TD. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań, obejmujący zagadnienia z pierwszej klasy, oraz opracować własną potrawę i ją wykonać.

Komisja konkursowa w składzie:
p. Z. Zielińska,
p. T. Rzeźnik,
p. I. Wolska
p. R. Sadowski
po podliczeniu punktów z etapu pisemnego i etapu praktycznego wyłoniła zwycięzców.

I miejsce zajęła Magdalena Jóźwiak II miejsce exe-quo Ewa Soska i Laura Kryczka IV miejsceWiktor Obrębski

Gratulujemy zwycięzcom
Organizatorzy konkursu: Teresa Rzeźnik, Robert Sadowski

Wyniki konkursu "Najlepszy Kelner Szkoły 2015/2016

KONKURS "NAJLEPSZY KELNER SZKOŁY 2014/15"

Dnia 21.04.br odbył się I etap konkursu "Najlepszy Kelner Szkoły 2014/15" polegający na rozwiązaniu zadań testowych dotyczących wiadomości z zakresu podawania potraw i napojów. Do tego etapu konkursu zgłosiło się 18 uczniów z klasy: IIA, IIE, IIIA, IIID, IIIE i III F.

Do finału, który odbył się 28.04.br. zakwalifikowało się 6 uczniów:

Podczas finału zadaniem uczestników było:

Każdy z uczestników był oceniany przez jury składające się z nauczycielek obsługi konsumenta: Klaudię Balcerowską, Katarzynę Bulińską i Edytę Szewczyk.

Po podliczeniu punktów z I i II etapu konkursu wyłoniono zwycięzców.

WYNIKI KONKURSU!!! "NAJLEPSZY KELNER SZKOŁY 2014/15"
I miejsce- Agata Doryń z klasy IIIE
II miejsce -Aleksandra Kaczorowska z klasy IIIA
III miejsce -Katarzyna Kieszek z klasy IIE

Gratulujemy zwycięzcom
Organizatorki konkursu:
Bożena Bocheńska, Iwona Wolska

Nauczyciele języków obcych zorganizowali konkurs na PRZEPIS NA WIELKANOCNĄ POTRAWĘ

Aby wziąć udział w konkursie należało napisać przepis na potrawę wielkanocną, według wzoru:

Wersja w języku polskim        Wersja w języku obcym 
Składniki                Ingredients 
Przygotowanie              Preparation
Sprzęt                  Tools 

Oceniana była poprawność merytoryczna oraz językowa i estetyka wykonania.

Najciekawsze prace zostały zaprezentowane podczas Dnia Otwartego 13 marca 2015. Uczestnicy konkursu otrzymali dodatnie punkty z zachowania oraz cząstkowe oceny z języka obcego zawodowego.


Konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALEMKĘ WIELKANOCNĄ oraz NAJCIEKAWSZĄ PISANKĘ

Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ PALEMKĘ WIELKANOCNĄ oraz NAJCIEKAWSZĄ PISANKĘ

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w trakcie Dnia Otwartego 13 marca 2015.

Nagrodzeni autorzy prac, którzy otrzymali + 30 punktów:
Przemysław Ciesionik III C
Dominik Kupisz III C
Aleksandra Piaseczna I B
Laura Jarzębowska
Justyna Wilińska
Marzena Kaźmierczak
Katarzyna Stępień IB
Sobkiewicz I F
Adrian Dopieralski 1b ZSZ
Agata Adamocha III E

STROFY Z AMOREM

WYNIKI II SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE UTWORY ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTEM ZAKOCHANYCH:

 • I miejsce: ANNA KLAMUT kl. Itc (za liryk pt. Jedyny powód natchnienia)
 • II miejsce: ZUZANNA CHAŁUBIŃSKA kl. Itd. (za opowiadanie Życie Emilii)
 • III miejsce: BARTŁOMIEJ KAŹMIERCZAK kl. Ita (za liryk Po latach)
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na zakończenie R. Szk. 2014/15. Ponadto wybrane prace uczestników zostaną opublikowane w szkolnej gazecie „Bajaderce”. Uczestnicy konkursu są proszeni o kontakt osobisty z p. prof. Anetą Jamiałkowską-Pabian.

Konkurs dla klas pierwszych Produkty mleczne w racjonalnym żywieniu

Na przełomie października i listopada odbył się w naszej szkole konkurs dla klas pierwszych: Produkty mleczne w racjonalnym żywieniu. Konkurs miał charakter dwustopniowy. 28 października chętni uczniowie z klas pierwszych rozwiązywali test składający się z 30 zadań zamkniętych czterokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę i umiejętności wykorzystania produktów mlecznych w racjonalnym żywieniu.

Po etapie teoretycznym wyłoniono 6 uczniów z najwyższą ilością zdobytych punktów z testu i zakwalifikowano ich do etapu praktycznego. Uczniowie, którzy przystąpili do etapu praktycznego zostali finalistami konkursu.

W dniu 5 listopada 2014 r. odbył się etap praktyczny konkursu, podczas którego uczniowie mieli przygotować kanapki dekoracyjne z wykorzystaniem pasty twarogowej, jaj, pomidorów, ogórków, rzodkiewek i zieleniny.

Finaliści oceniani byli przez komisję konkursową w składzie:

p. dyr Zenobia Zielińska – przewodnicząca komisji
p. dyr Agnieszka Lipska

Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych:

Katarzyna Bulińska
Maria Jagiełło
Edyta Cieślak
Małgorzata Zamożniewicz
Dawid Szajnych

Laureaci konkursu Produkty mleczne w racjonalnym żywieniu:

I miejsce - Daniel Marciniak kl. I A
II miejsce - Jędrzej Sochaczewski kl. I F
III miejsce - Adrian Dopieralski kl. 1 B

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.

Organizatorki konkursu: K. Bulińska, M. Jagiełło

KONKURS "GASTRONOMIA FRANCJI" DLA UCZNIÓW ZSG

24 marca 2014 r. odby³ siê w naszej szkole konkurs "Gastronomia Francji", który by³ w formie testu w jêzyku polskim. Do konkursu zg³osi³o siê 47 uczniów.


Komisja w sk³adzie: - Agnieszka Lipska-Dangréaux
- Ma³gorzata Czy¿yk
- Katarzyna Tazbir
wy³oni³a zwyciêzców:
I miejsce- Kacper Wojtasik III A
II miejsce- £ukasz Trzciñski IV A
III miejsce- Daniel Borkowski i Marcin Baranowski III A

Konkurs dla uczniów klas I "PRODUKTY ZBO¯OWE PODSTAW¡ PIRAMIDY ¯YWIENIA"

W lutym 2014 roku odby³ siê konkurs dla uczniów klas pierwszych naszej szko³y.
Tematyka konkursu dotyczy³a roli produktów zbo¿owych w ¿ywieniu.
I etap konkursu mia³ miejsce 14 lutego. Przyst±pi³o do niego 14 uczniów. Ich zadaniem by³o rozwi±zanie testu typu zamkniêtego, zwi±zanego z tematyk± wiod±c± oraz zasadami zdrowego od¿ywiania.
II etap odby³ siê 20 lutego. Sze¶ciu finalistów sporz±dza³o nale¶niki z jab³kami.

Najlepsze wyniki osi±gnêli:
I miejsce: Bartosz Kopera      klasa IF
II miejsce: Maciej Czupryñski    klasa ID
III miejsce: Jan Dratwicki      klasa IE

Laureaci konkursu otrzymali oceny celuj±ce cz±stkowe z przedmiotu pracownia technologiczna, punkty z zachowania, nagrody rzeczowe, dyplomy.
Pozostali finali¶ci (3 osoby) otrzymali oceny bardzo dobre cz±stkowe z przedmiotu pracownia technologiczna, punkty z zachowania, dyplomy.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziêkujemy, a finalistom, w szczególno¶ci laureatom gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Organizatorzy: Maria Jagie³³o, Katarzyna Buliñska

EUROPEJSKI DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH KONKURS DLA KLAS PIERWSZYCH

25 wrze¶nia 2013 uczniowie klas pierwszych Technikum oraz Zasadniczej Szko³y Zawodowej brali udzia³ w corocznym ¶wiêcie promuj±cym naukê jêzyków obcych oraz konkursie wiedzy na temat jêzyków obcych. Uroczysto¶æ odby³a siê na sali gimnastycznej, gdzie prezentowana by³a scenka rodzajowa przygotowana przez prof. Lidiê Bajersk±, prezentacja multimedialna przygotowana przez prof. Aleksandrê Horodeck±, quiz jêzykowy przygotowany przez prof. Aleksandrê Supernak. Tego dnia najwa¿niejsze miejsca w szkole zosta³y udekorowane napisami i szyldami w jêzyku angielskim, które przygotowa³a prof. Ma³gorzata Chojnacka. Nauczyciele jêzyka francuskiego prof. Ma³gorzata Czy¿yk oraz prof. Katarzyna Zommer zorganizowa³y wystawê plakatów na temat jêzyków obcych w Unii Europejskiej.

Konkurs wygrali uczniowie klasy IE Technikum oraz 1a Zasadniczej Szko³y Zawodowej, otrzymali 40 punktów z zachowania. Pozostali uczestnicy otrzymali 20 punktów z zachowania

Konkurs - "Ró¿ne oblicza babki wielkanocnej w tradycji europejskiej"

Dnia 22.03.2013 r. w Warsztacie Szkolnym odby³ sie konkurs pt. "Ró¿ne oblicza babki wielkanocnej w tradycji europejskiej".

I miejsce za wykonanie babki ponczowej z kremem mascarpone zdoby³ Erwin B±bel z kl. IIE TG
II miejsce zdoby³a Paulina Kamiñska z kl. IIIE TG
III miejsce uzyska³a Maja Kupczyk z kl. 2a ZSG

Zwyciê¶cy otrzymali nagrody rzeczowe, cz±stkowe oceny celuj±ce z zajêc praktycznych oraz punkty z zachowania.

KONKURS HISTORYCZNY "ARSENA£ PAMIÊCI"

Uczennice klasy I d technikum: Maria Antoniewicz, Sylwia Czo³czyñska i Ma³gorzata Kogucka, pod opiek± p. prof. Zofii Wrze¶niewskiej przygotowa³y prace na ogólnopolski konkurs "Arsena³ Pamiêci". Prace dotyczy³y wspomnieñ cz³onków rodziny z czasów II wojny ¶wiatowej.

Organizatorem konkursu by³o XXIX LO w £odzi. 21 i 22 marca odby³o siê uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu. W czasie spotkania w gmachu liceum wrêczono nagrody ksi±¿kowe i pami±tkowe dyplomy.

II czê¶æ spotkania, to uroczysto¶æ w Pa³acu Poznañskiego, która odby³a siê w pi±tek 22 marca 2013 r. Fragment pracy Ma³gorzaty Koguckiej opublikowany zosta³ w pami±tkowym folderze, podsumowuj±cym konkurs. Nasze uczennice wygra³y dodatkowo jeszcze albumy, odtwarzacz mp4 i s³uchawki.

Konkurs piosenki obcojêzycznej

Tradycj± naszej szko³y sta³y siê konkursy piosenki w jêzyku obcym. 18 marca odby³ siê konkurs piosenki obcojêzycznej z imieniem z tytule."

Informacja o konkursie

MAM TALENT - 2013

Z inicjatywy Samorz±du Uczniowskiego, 26 lutego, odby³a siê III edycja szkolnego konkursu "Mam talent". W tym roku organizacj± imprezy zajê³a siê kl. II a TG, pod opiek± p. prof. Aleksandry Horodeckiej.

Do konkursu zg³osili siê wykonawcy z klas: I b, I e, II c TG i 1 c ZSZ.

Jury pod przewodnictwem p. dyrektor Agnieszki Lipskiej postanowi³o nagrodziæ wszystkich uczestników w nastêpuj±cej kolejno¶ci:

I miejsce - Klaudia Rzeszotarska z kl. 1 c ZSZ
II miejsce (ex aequo) - £ukasz Pêczak z kl. I e TG, Dawid Pokaczaj³o z kl. I b TG
III miejsce - Przemys³aw Borkowski z kl. II c TG
IV miejsce - Tomasz Lenczewski z kl. II c TG

Dodatkow± atrakcj± imprezy by³ wystêp grupy "Zimny ³okieæ", w sk³ad której weszli, specjalnie na tê okazjê uczniowie kl. II a TG.

Wszyscy uczestnicy otrzymali vouchery na dowolnie wybrany seans do sieci kin Cinema City a organizatorzy (kl. II a) dzieñ wolny z wychowawc±.

W przygotowaniu imprezy pomog³a tak¿e p. prof. Zofia Wrze¶niewska

Konkurs fotograficzny - wyniki

20 grudnia 2012 r. nast±pi³o rozstrzygniêcie szkolnego konkursu fotograficznego "¦lady powstania styczniowego w £odzi i województwie ³ódzkim" z okazji 150 rocznicy powstania, obrazuj±cego miejsca w mie¶cie i okolicach maj±cych zwi±zek z powstaniem 1863 r..

Na konkurs wp³ynê³o 8 prac uczniów z klas: IIc, IIIe i III u.

I miejsce zajê³a fotografia Marcina Dziczkañca z klasy IIc.

Uczestnikom dziêkuje, a zwyciêzcy serdecznie gratulujê!

Maciej Wilk - nauczyciel historii

Zespół Szkół Gastromicznych w Łodzi, Łódź ul. Sienkiewicza 88;e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl