Zespół Szkół Gastronomicznych, Łódź ul. Sienkiewicza 88

We wszystkich klasach naszego Technikum tradycyjnie kształcimy: najlepszych kucharzy, kelnerów, kierowników restauracji i specjalistów żywienia!

Film o szkole

Oferujemy kształcenie w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia

Technikum nr 4 – 4-letnie (j. angielski, j. francuski)

W klasach technikum j. francuski jest prowadzony od podstaw, natomiast j. angielski jest prowadzony od podstaw i jako kontynuacja dla tych, którzy uczyli się go wcześniej.
Praktyki zawodowe w klasie 3 młodzież odbywa w warsztacie szkolnym lub renomowanych zakładach gastronomicznych.

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 klas

Rozszerzenia:
klasa A: matematyka i biologia
klasy B, C, D: wiedza o społeczeństwie i biologia
klasy E, F: geografia i język angielski

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji:
klasa A: biologia, matematyka, język obcy, język polski
klasy B, C, D: biologia, język obcy, język polski, matematyka
klasy E, F: geografia, język obcy, język polski, matematyka

    W trakcie kształcenia uczeń uzyskuje 2 kwalifikacje:

  1. sporządzanie potraw i napojów – zakończone egzaminem po 3 klasie
  2. organizacja żywienia i usług gastronomicznych – zakończona egzaminem po I semestrze 4 klasy

Zajęcia związane z zawodem (kwalifikacjami), np. technologia gastronomiczna, usługi gastronomiczne, pracownia sporządzania potraw odbywają się z podziałem na grupy w pracowniach specjalistycznych.
Poza umiejętnościami kucharskimi uczeń nabędzie umiejętności w zakresie: kelnerstwa, planowania i rozliczania imprez, planowania żywienia, carvingu, barmaństwa, cateringu.

Praktyki zawodowe w klasie 3 młodzież odbywa w warsztacie szkolnym lub renomowanych zakładach gastronomicznych (również w najlepszych łódzkich hotelach).

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 – 3-letnia (j. angielski)

zawód: kucharz – 3 klasy

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne

W zawodzie kucharz obowiązuje kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów. Na tę kwalifikację składają się dwa działy: Przechowywanie żywności oraz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Kwalifikacja potwierdzona jest egzaminem po 3 klasie.

Zajęcia związane z zawodem (kwalifikacjami), np. technologia gastronomiczna, pracownia gastronomiczna odbywają się z podziałem na grupy w pracowniach specjalistycznych.
W drugiej klasie uczniowie poznają język obcy zawodowy w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w warsztacie szkolnym i renomowanych restauracjach.