SZKOLNE KOŁO PCK w "Gastronomiku"

opiekun: Grzegorz Papiewski

Lata poprzednie

Rok szkolny 2017/2018

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca na Rynku w Manufakturze odbył się happening z okazji „Światowego Dnia Krwiodawcy”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi zorganizowało festyn upamiętniający to wydarzenie. Wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w to przedsięwzięcie pomagając w organizacji imprezy , serwowaliśmy m.in. wyśmienite kanapki i wyroby cukiernicze, była to jednocześnie niepowtarzalna okazja aby promować naszą szkołę w środowisku lokalnym.

Grzegorz Papiewski

Akcja honorowego krwiodawstwa

Dnia 7 czerwca 2018 r. odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa. Uczniowie stanęli jak zwykle na wysokości zadania. Kilkoro z nich oddało krew po raz pierwszy w życiu. Gratulujemy.

Grzegorz Papiewski, Robert Sadowski

„Gorączka złota”

Dobiegła końca tegoroczna akcja charytatywna „Gorączka złota”, której organizatorem był Zarząd Okręgowy PCK w Łodzi. Uczniowie łódzkich placówek oświatowych zbierali „złoto” a więc monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy.Wszystko po to, aby dofinansować wyjazd na kolonie letnie dzieciom z rodzin dotkniętych zjawiskiem niedostatku. W zbiórce udział wzięła również młodzież naszej szkoły, łącznie zebraliśmy 15 kg „złotych monet”. W przedsięwzięcie włączyło się Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Grzegorz Papiewski

III edycja konkursu „Szkolny Lider Krwiodawstwa”

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi został rozstrzygnięty konkurs wojewódzki na „Szkolnego lidera krwiodawstwa” w roku szkolnym 2017/2018. W konkursie udział wzięli wytypowani uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, każdy z uczestników mógł wykazać się w propagowaniu krwiodawstwa w swojej szkole, m.in. zachęcając uczniów do wzięcia udziału w zbiórkach krwi, rozwieszając plakaty promujące akcje, przygotowując gabloty z informacjami dotyczącymi oddawania krwi oraz uczestnicząc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu akcji honorowego krwiodawstwa na terenie szkoły. Wyróżnienie w konkursie otrzymał uczeń naszej szkoły Kacper Roksela z klasy III E TG, który otrzymał w nagrodę bon na kwotę 250 zł do zrealizowania w salonach Empik.

Grzegorz Papiewski

V edycja wojewódzkiego konkursu „Wiedza o Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie”

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi odbyła się V edycja wojewódzkiego konkursu „Wiedza o Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie”. Celem uczestnictwa młodzieży w konkursowym zmaganiu było określenie poziomu wiedzy o krwiodawstwie, a także sprawdzenie umiejętności z zakresu biologii oraz historii krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Szkołę naszą reprezentował uczeń klasy II A TG Jakub Modrzyński.

Grzegorz PapiewskiRazem przeciw AIDS

W grudniu, z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS, odbył się etap wojewódzki konkursu „Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami oraz promocja dobrych zachowań prozdrowotnych, w tym profilaktyka HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

W etapie wojewódzkim udział wzięły uczennice z klasy IB TG Jagoda Dmochowska i Karolina Rompczyk.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Grzegorz Papiewski

Przedświąteczna pomoc najuboższym

„Czerwonokrzyska Gwiazdka” to akcja cykliczna organizowana od wielu lat przez Polski Czerwony Krzyż. Każdego roku w okresie świąt wolontariusze i pracownicy PCK prowadzą kwestę, której celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia. Wzorem lat poprzednich, wśród wolontariuszy nie brakowało również uczniów łódzkiego „Gastronomika”, którzy w zeszły weekend zachęcali mieszkańców Łodzi do udziału w akcji na terenie łódzkich hipermarketów. Po zakończonej zbiórce wszystkie artykuły zwieziono do biura Zarządu Okręgowego PCK w Łodzi.

Grzegorz Papiewski

XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

15 grudnia 2017 r. odbył się etap rejonowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Olimpiada to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki chorób zakaźnych , ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK. Uczeń klasy II A TG Jakub Modrzyński zajął II miejsce w etapie rejonowym olimpiady, w którym uczestniczyli uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.

Grzegorz Papiewski

II edycja konkursu Szkolny Lider Krwiodawstwa

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi został rozstrzygnięty konkurs na „Szkolnego lidera krwiodawstwa” w roku szkolnym 2016/2017. W konkursie udział wzięło 13 szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi. Każdy z uczestników mógł wykazać się w propagowaniu krwiodawstwa w swojej szkole, m.in. zachęcając uczniów do wzięcia udziału w zbiórkach krwi, rozwieszając plakaty promujące akcje, przygotowując gabloty z informacjami dotyczącymi oddawania krwi oraz uczestnicząc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji honorowego krwiodawstwa na terenie szkoły.

Liderem krwiodawstwa został tegoroczny absolwent Konrad Majchrzak uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, który otrzymał w nagrodę tablet , a także karnet na zajęcia do klubu NaturalFit w Łodzi.

Młoda krew ratuje życie

W dniu 08.09.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Szkoła nasza zajęła I miejsce w województwie, w kategorii największa ilość oddanej krwi. Osiągając najlepszy wynik w całym okręgu łódzkim, zostaliśmy jednocześnie zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego turnieju. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły oraz indywidualnym krwiodawcom.

Rok szkolny 2016/2017

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJII ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

W dniu 24.03.2017r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad higieny osobistej, przestrzegania zasad zdrowego odżywiania, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, problematyki ochrony środowiska, profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków, zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym, zapobiegania urazom i wypadkom oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo na każdym etapie Olimpiady uczestnicy musieli indywidualnie przygotować i przeprowadzić projekt społeczny promujący aktywny styl życia w swoim środowisku lokalnym. Do etapu wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowała się uczennica klasy IV B TG, Marzena Kaźmierczak, która ostatecznie zajęła III miejsce.

XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJII ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Dnia 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

W etapie rejonowym Olimpiady udział wzięła uczennica klasy IV B TG, Marzena Kaźmierczak, która zajęła I miejsce w Łodzi i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w marcu.

Opiekun: Grzegorz Papiewski

Akcje lokalne i działania podejmowane przez Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2015/2016:

Opiekun: Grzegorz Papiewski

Młoda krew ratuje życie

09 września w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano wojewódzki finał turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Spośród szkół ponadgimnazjalnych, które wzięły udział w turnieju, Zespół Szkół Gastronomicznych uplasował się na II miejscu w Łodzi, w kategorii : „najwięcej oddanej krwi ogółem” oraz „w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły”. Młodzież naszej szkoły oddała łącznie 90,9 l krwi.

Najbliższa akcja oddawania krwi odbędzie się w szkole 27.09 (wtorek) w godzinach 8-12. Osoby, które oddały krew indywidualnie w Centrum Krwiodawstwa, proszone są o dostarczenie potwierdzenia opiekunowi Szkolnego Koła PCK. Wszystkich krwiodawców nagradzamy 30 punktami dodatnimi z zachowania.

Rok szkolny 2015/2016

Akcje lokalne i działania podejmowane przez Szkolne Koło PCK

Akcje lokalne i działania podejmowane przez Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 2014/2015:

Rok szkolny 2014/2015

Nagroda za osiągniecia literackie

W dniu 11.12.2014, w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu literackiego, zorganizowanego przez Łódzki Odział Okręgowy PCK z okazji jubileuszu „95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”. W konkursie literackim oceniano prace uczniów w dwóch kategoriach: proza i poezja. Przedstawione prace swoją twórczością nawiązywały do promocji działalności Czerwonego Krzyża na Świecie. Uczennica Klasy II B TG, Marzena Kaźmierczak zajęła II miejsce w kategorii poezja. Gośćmi honorowymi gali był łódzki wicekurator Konrad Czyżyński oraz prezydent miasta Łodzi , pani Hanna Zdanowska. Gratulujemy Marzenie i życzymy dalszych sukcesów.

Wojewódzki finał turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”

12 września w Urzędzie Marszałkowskim podsumowano wojewódzki finał turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Spośród 67 szkół ponadgimnazjalnych, które wzięły udział w turnieju, Zespół Szkół Gastronomicznych uplasował się na III miejscu w Łodzi, w kategorii: najwięcej oddanej krwi ogółem oraz w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia. Młodzież naszej szkoły oddała łącznie 65,25 l krwi. Najbliższa akcja oddawania krwi odbędzie się w szkole 21.10 (wtorek) w godzinach 8-12. Osoby, które oddały krew indywidualnie w Centrum Krwiodawstwa, proszone są o dostarczenie potwierdzenia opiekunowi Szkolnego Koła PCK (indywidualnie lub przez wychowawców). Wszystkich krwiodawców nagradzamy 30 punktami dodatnimi z zachowania.

Akcje lokalne współprowadzone przez Szkolne Koło PCK w bieżącym roku kalendarzowym: