Numer Rachunku Bankowego dla Rady Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi:
64 1560 0013 2685 5299 2000 0001

Bardzo proszę przy wpłacie za technologię o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka (naszego ucznia oraz klasy do której uczęszcza).