Wychowawstwa - rok szkolny 2017/2018

Technikum

Klasy pierwsze

IA TŻiUG - Maria Jagiełło
IB TŻiUG - Grzegorz Papiewski
IC TŻiUG - Tomasz Gapiński
ID TŻiUG - Emilia Kaźmierczak
IE TŻiUG - Lidia Bajerska
IF TŻiUG - Małgorzata Chojnacka

Klasy drugie

IIA TŻiUG - Beata Dębińska
IIB TŻiUG - Zofia Wrześniewska
IIC TŻiUG - Elżbieta Kurowska
IID TŻiUG - Jolanta Krześlak
IIE TŻiUG - Bulińska Katarzyna
IIF TŻiUG - Edyta Cieślak-Kudła

Klasy trzecie

IIIA TŻiUG - Lucyna Białek
IIIB TŻiUG - Barbara Strzałkowska
IIIC TŻiUG - Ewa Saganowska
IIID TŻiUG - Marcin Idczak
IIIE TŻiUG - Przemysław Otto
IIIF TŻiUG - Monika Markowska

Klasy czwarte

IVA TŻiUG - Danuta Kolad
IVB TŻiUG - Aneta Jamiałkowska - Pabian
IVC TŻiUG - Klaudia Balcerowska
IVD TŻiUG - Katarzyna Zommer
IVE TŻiUG - Małgorzata Węglewska
IVF TŻiUG - Iwona Wolska

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasy pierwsze

1a kucharz - Beata Kicińska-Kokotek
1b kucharz - Kamila Nobis

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasy drugie

2a kucharz - Michał Dzielski
2b kucharz - Hanna Woźniak

Klasy trzecie

3a kucharz - Agnieszka Osicka
3b kucharz - Ruta Syrewicz-Sęk
3c kucharz - Piotr Płaczek